Miejsce Imię i nazwisko

Łączna

suma punktów

 I TURA

 II TURA

 III TURA

 IV TURA

 V TURA