Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący od 01.01.2016 r. (w załączeniu)

 

Uchwała nr 74

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 28.03.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb

 

Na podstawie § 30 p.11 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala się, co następuje:

1. Zarząd Główny zatwierdza nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb od 1.01.2016