REGULAMIN GRAND-PRIX

1. Zarząd Koła przeprowadzi w sezonie cykl zawodów wędkarskich które będą zaliczane do punktacji Grand-Prix Koła w danym roku.

2. Wszystkie zawody cyklu Grand-Prix odbywać się będą na „żywej rybie” i zgodnie z Regulaminem R.A.P.R.

3. Zwycięzca punktacji otrzymuje tytuł „WĘDKARZ ROKU”.

4. Trzech najlepszych zawodników cyklu Grand-Prix w danym roku otrzyma puchary, które zostaną wręczone na najbliższym Walnym Zebraniu Koła.

 

Organizacja zawodów:

1. Terminarz i miejsce zawodów ustala z początkiem każdego roku Zarząd Koła.

2. Zarząd Koła wyznacza osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych zawodów.

3. Sekretarz Koła zobowiązany jest do zamieszczenia komunikatów o terminie i miejscu każdych zawodów na tablicach ogłoszeń. Komunikat będzie ukazywał się również na stronie internetowej Koła.

4. Prawo startu w zawodach będą mieli wędkarze, którzy opłacili składki w naszym Kole na rzecz PZW w danym roku po wcześniejszym zgłoszeniu.

5. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na łowiskach których gospodarzem jest Koło ilość zawodników w zawodach może być ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. Zawodnicy nie zgłoszeni w terminie podanym na ogłoszeniach o zawodach nie będą dopuszczeni do zawodów.

Zasady punktacji zawodników:

Punkty do klasyfikacji GP liczone są następująco :

1 miejsce 35 pkt.

2 miejsce 31 pkt.

3 miejsce 28 pkt.

4 miejsce 25 pkt.

5 miejsce 22 pkt.

6 miejsce 20 pkt.

7 miejsce 18 pkt

8 miejsce 16 pkt.

9 miejsce 14 pkt.

10 miejsce 12 pkt.

11 miejsce 10 pkt.

12 miejsce 8 pkt.

13 miejsce 6 pkt.

14 miejsce 4 pkt

15 miejsce 2 pkt.

..............

Wszystkie poniżej: 1 pkt.

W przypadku nie złowienia ryby przez zawodnika – osoba taka dostaje 1 pkt.

7. O miejscu w końcowej klasyfikacji Grand Prix decyduje łączna liczba punktów uzyskanych na zawodach , a przy równej liczbie punktów łączna ilość wygranych zawodów w GPx (wygrywa osoba która miała więcej I miejsc).

8. Wynik końcowy ustala się po zakończeniu wszystkich zawodów i podaje do wiadomości na zebraniu sprawozdawczym (sprawozdawczo-wyborczym) w następnym roku.

Zwycięzca punktacji Grand-Prix otrzymuje tytuł: "WĘDKARZ ROKU 2017 Koła Lubartów STAW".