W zawodach mogą brać udział członkowie Koła PZW Lubartów-Staw oraz zaproszeni przez organizatora VIP-y z poza koła jednak ci nie biorą udziału w klasyfikacji generalnej GP

Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie swojego uczestnictwa do piątku włącznie w sklepie wędkarskim „Mormyszka” przy ulicy Lubelskiej w Lubartowie

Zawody będą organizowane w dwóch kategoriach : juniorzy (młodzież do 18 roku życia ) i seniorzy

Startowe dla seniorów 5 złoty

Startowe dla młodzieży 0 złoty

Junior w trakcie zawodów może liczyć na pomoc Instruktora

Dozwolone metody :

Spławik : przepływanka , przystawka

Grunt : Feeder , metoda, piłeczka, sprężyna, swim tip , sygnalizator elektroniczny

Jedyny warunek dotyczący zestawu to napięta żyłka między obciążeniem głównym a sygnalizatorem umożliwiająca bezpośrednią obserwację brania.

Dozwolone jest łowienie na dwie wędki

Na wodach płynących jest zabronione używania mączek rybnych i peletów.

Łowiący metodą gruntową jest zobowiązany do tego aby tak dobierać dystans łowienia żeby nie płoszył ryby swojemu sąsiadowi łowiącemu na spławik (o ile sąsiad łowi na spławik) lub do bezszelestnego wstawianie zestawu.

Dozwolone jest nęcenie procą i ręką.

Na 10 min przed startem jest sygnał „można nęcić” – wtedy nęcimy mieszanką ciężką

W trakcie zawodów donęcamy kulką zanęty którą zawodnik jest w stanie uformować jedną ręką.

Za największą rybę zawodów (powyżej 300 gram) zawodnik otrzymuje -1,5 punta sektorowego

 

Zabrania się:

- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów;

- mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem;

- wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu;

- używanie echosond, także podczas treningu;

- doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia;

- łowienia na żywca

 

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

- W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

- Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu. Do połowu nie zalicza się ryby, która:

- została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów;

- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką.

- Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

 

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW.

- Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

- Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych.

Punkty te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.

- W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.

- Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych.

 

ZASADY PUNKTACJI ZAWODNIKÓW:

Zawody są rozgrywane w jednym sektorze

- zwycięzca  zawodów  otrzymuje  1  pkt. i kolejno: 

- zawodnik z zajmujący  miejsce drugie otrzymuje 2 pkt.

- zawodnik zajmujący trzecie miejsce otrzymuje 3 pkt.

- zawodnik zajmujący  „X” miejsce otrzymuje „X” pkt. 

- zawodnicy zajmujący miejsce ex equo otrzymują równą ilość pkt. ,

- za okazani e „wagi zerowej”  zawodnik otrzymuje ilość punktów  będącą wynikiem  :

 

 ilość zawodników w zawodach  =  XX pkt.

 Np:  30 zawodników = 30 pkt.

 - za każdą nieobecność  na zawodach, zawodnik otrzymuje ilość punktów będącą wynikiem:

 ilość zawodników w  zawodach + 2 punkty karne  =  XX +2 pkt.

 Np: 30 zawodników = 32 pkt.